Zoneterapi i København – Østerbro

Hvad er zoneterapi?

Zoneterapi er en urgammel behandlingsform, hvis oprindelse skal søges i forhistorisk tid. Man ved, at både nord- og sydamerikanske indianere har anvendt zoneterapi som behandlingsform.

I løbet af det sidste århundrede er zoneterapien blevet sat i mere videnskabelige rammer, og i løbet af de seneste årtier har vi som zoneterapeuter fået meget forskningsmæssig viden til rådighed. Zoneterapi er blevet en anerkendt behandlingsform, og en række private sygeforsikringer giver tilskud. Se priser her >>>

Zoneterapi bygger ligesom akupunktur på meridianlæren.

Zoneterapi er en helhedsbehandling, som sigter på at helbrede mennesker. Altså en behandlingsform, som ikke undertrykker symptomer. Det betyder bl.a., at du kan opleve, at andre mindre skavanker, du har lidt af, også vil bedres eller helt forsvinde.

Jeg tilbyder zoneterapi i København (Østerbro) og Nordsjælland (Melby i Halsnæs kommune).

Sådan foregår zoneterapi

Zoneterapi foregår på den måde, at jeg behandler fødderne. De områder (zoner på fødderne), som er ømme, behandler jeg ekstra meget. Ømheden fortæller, at det organ eller den del af kroppen, som svarer til den pågældende zone, ikke fungerer tilfredsstillende.

Hvor hurtigt virker zoneterapi?

Det er meget forskelligt, hvor mange behandlinger der skal til, men et behandlingsforløb kan typisk omfatte mellem 5 -15 behandlinger, men variationerne er store.

Mange lidelser kan jeg afhjælpe på kortere tid mens symptomer, der har generet i længere tid, også tager længere tid at behandle. Oftest anbefaler jeg fem behandlinger med kort interval, gerne én gang om ugen. Det er min erfaring, at der næsten altid er en reaktion og bedring indenfor de første behandlinger – for nogens vedkommende allerede efter den første behandling. Reaktionerne på behandlingen afhænger af sygdommens varighed, medicin, operationer og andre faktorer.

I løbet af de første behandlinger kan du opleve ubehagelige reaktioner. Det kan være gamle sygdomssymptomer, der blusser op for derefter at forsvinde helt. Det kan også være forkølelse, øget tarmfunktion eller øget vandladning.

Alle disse symptomer er tegn på, at zoneterapien sætter gang i kroppens normale, sunde selvhelbredende mekanismer.

Det er ikke mig som zoneterapeut, der helbreder. Jeg giver kroppen impulser til at helbrede sig selv.

Alle behandlinger afsluttes med fodvask med æteriske olier, der er tilpasset den enkelte.

Målet med behandlingen er varig bedring

Trykket og massagen på føddernes reflekszoner er dog kun en del af mit arbejde. For at vi sammen kan skabe grundlaget for, at du oplever varig bedring, er det vigtigt, at jeg finder ind til den egentlige årsag til, at sygdommen eller ubalancen er opstået.

Ofte er mange faktorer medvirkende til at gøre os syge, f.eks.:

  • De problemer, som kommer til os udefra, og som gennem evt. negative tanker og handlinger påvirker organismen og svækker os psykisk og fysisk.
  • Længerevarende stressbelastninger, som udmatter og tærer på kroppens ressourcer, og som ofte skaber psykisk ubalance som f.eks. angst og depression.
  • Dårlig ernæring, som følge af industrielt forarbejdede fødevarer og ensidig kost. Ved forkert kost opstår der efterhånden mangel på såvel mineraler som vitaminer. Hertil kommer, at mange får forgiftningssymptomer på grund af tilsætningsstoffer, sprøjtegifte og medicinrester i vores fødevarer.
  • Medicin i traditionel forstand kan påvirke organismen i uheldig retning, da det ofte er svært for kroppen at udskille medicinen. Det betyder, at toksiner (giftstoffer) bliver aflejret i organismen.

Zoneterapi kan hjælpe her og nu, men hvis du skal forblive rask, må vi i fællesskab reducere eller fjerne den nedbrydende indflydelse fra f.eks. dårlig ernæring, stress eller negativ tænkning. Selvom zoneterapien har afhjulpet din sygdomstilstand og symptomer, så er det en god ide at fortsætte behandling med zoneterapi, f.eks. én gang om måneden, for at vedligeholde kroppens balance.

Zoneterapi som alternativ eller supplement

Ingen terapiform kan helbrede alle former for sygdomme, og zoneterapi har også sine begrænsninger. Erfaringsmaterialet viser imidlertid, at omkring 2/3 af patienterne anser sig for helt raske efter endt behandling, eller har opnået en væsentlig bedring.

Zoneterapi bør derfor ikke forblive uprøvet af dig, som har prøvet andre behandlingsmetoder uden resultat, eller med kun ringe bedring.

Hvad gør Zoneterapi?

Bedste zoneterapi København K. Benedicte Stage. Hvad er zoneterapi.
Zoneterapi og øreakupunktur fremmer udrensning i kroppen og retter op på kroppens ubalancer, styrker immunforsvaret og giver øget velvære.

På dine fødder findes der punkter, som relaterer sig til alle dine organer. Ved at trykke på de enkelte punkter påvirker jeg de organer og eventuelle ubalancer, som der er behov for at arbejde med.

Kost og ernæring

Som en del af uddannelsen til zoneterapeut er jeg udlært i kost og ernæring, kosttilskud, idrætsskader mm.